Европски проекти

Француски универзитет бара компанија за партнер во проектот Хоризонт 2020 која има експертиза во областа на производство на фотоволтаици, уреди за напојување и сензори
Се бараат мали и средни претпријатија заинтересирани во областа на уреди за напојување/сензори/производство на фотоволтаици кои ќе имаат улога на „end user”- Industrial (MNE) и ќе интегрираат советнички или менаџерски член во управниот одбор на конзорциумот, со цел давање насоки и промоција на циркуларниот економски модел за Галиум.
H2020-WIDESPREAD-2018-2020: Твининг - Барање партнери во областите на репродуктивната медицина
Проектот има за цел да го зголеми институционалниот капацитет и да го подигне својот истражувачки профил во областа на развојната биологија, особено експерименталната ембриологија и човечкиот ембрионски развој, биологијата на матичните клетки и регенерацијата на ткивата.
FTI – Fast Track to Innovation Паметно следење, контрола и користење на интерактивен екосистем за подобрување на енергетската ефикасност и економско одржување на средно тежински бродови (SCOUT)
                                                                                                
 ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
 
Се бара координатор и банка за учество во Хоризонт 2020, финансирање на проекти за енергетска ефикасност
Бугарска компанија заедно со партнери од Норвешка, Белгија и Португалија подготвуваат предлог под повикот H2020-LC-SC3-EE-9-2018-2019 "Иновативно финансирање за инвестиции во енергетска ефикасност".  Потребните партнери се: искусен координатор во Хоризонт 2020 и банка која ќе ги провери функционалностите на алатката.
 
Се бара асоцијација за партнер на проект за азбестна мрежна алатка за Европа 
Интернационален конзорциум координиран од италијански универзитет подготвува предлог проект за програмата Хоризонт 2020. Конзорциумот има потреба од партнер како креатори на политики, регионални и национални институцииделовни организации, индустриски здруженија, организации на пациенти, групи за азбестни групи, здруженија за безбедност на работниците и сл. кои би делувале како краен корисник во проектот.
Повик за истражувачка компанија /НВО/ компанија за учество на проект Хоризонт 2020 за претприемачки хабови
Компанија од Босна и Херцеговина специјализирана за социјален и економски бара партнери (МСП, невладини организации, институции за истражување и развој) за аплицирање на проект во рамки на програмата Хоризонт 2020.
Компании со експертиза во изработка на фотоволтаици, уреди за напојување и сензори се бараат за аплицирање на Хоризонт 2020
Француски универзитет има за цел да аплицира како координатор на европски проект кој треба да одговори на предизвикот за ефикасна конверзија на енергија.  Компанијата која ќе се приклучи на проектот треба да има искуство со сензори и фотоволтаици. Компанијата ќе дејствува како краен корисник.
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА