Европски проекти

Се бараат софтверски програмери и професионалци од областа на вештачката интелегенција и машинско учење за апликација на H2020 повик
Се бараат софтверски програмери со UI/UX (User Interface/ User Experience Design) експертиза, професионалци од областа на вештачката интелигенција и машинско учење, академски институции и технолошки ентузијасти со релевантно искуство и експертиза.
Турска компанија бара производствена компанија - партнер за апликација на повикот H2020: EIC- FTI -2018-2020
Турска компанија од средна големина која работи на алатка за развој на софтвер за крајни корисници при што крајните корисници ќе немаат потреба од кодирање, формира конзорциум за аплицирање на повикот од  H2020- FTI програмата во мај 2019.

 
Италијанска компанија бара проектен партнер за апликација на повик од Хоризонт 2020 програмата
Компанија од Италија која нуди софтверски решенија за овозможување и забрзување на 3Д дизајнот на најновите електронските производи бара 3 технолошки партнери за подготовка на апликација на повикот од Европскиот совет за Иновации - H2020 Fаst Track to Innovation. 
SME Instrument - фаза 2: Француска компанија бара партнери од областа на микробиологијата и урбано земјоделство
Компанија од Франција која работи на изработка на јавни, компост тоалети кои го користат методот на црви паразити подготвува предлог проект за втора фаза од МСП Инструмент програмата.
Се бараат партнери за „EUREKA“ проект: Bee Hive Sensing за предвидување на колапс на колонии
Турска компанија подготвува предлог за EUREKA проект за развој на нова технологија за далечинско контролирање на кошници со пчели со помош на апликација на паметен телефон.

 

 
H2020-FETOPEN-01-2018-2019-2020: Се бара партнер проект за подобрување на репродуктивните перформанси и здравје кај животните и човекот

Шпански истражувачки центар од областа на земјоделството и сточарството подготвува предлог- проект за повикот H2020-FETOPEN-01-2018-2019-2020: FET-Open Challenging Current Thinking и бара мали и средни претпријатија од областа на инженерство на репродуктивно ткиво во 3Д . 
 

 
„MediCall“ - Се бара софтверска компанија за соработка на проект
 
Германската компанија Scognitive GmbH бара партнер - софтверска компанија за соработка на проектот „MediCall“ во рамките на Хоризонт 2020 повикот „Cross4Health". 
 
 
Британски истражувачки институт и компанија за вода бараат водечки партнер за Хоризонт 2020 проект за вода
 
Британски истражувачки институт и компанија за вода бараат водечки партнер за апликација на проектот H2020 – SC5-04-2019 – „Building a water-smart economy and society“.
 

 
Дизајн на виртуелна платформа за практиканство
 
Проектот „Designing a Virtual Internship Platform“ има за цел да развие виртуелна платформа која би била корисна дигитална алатка за барање работа како и поддршка на студентите  да се здобијат со клучните способности и вештини кои се потребни на вистинскиот пазар на трудот и искуство пред да дипломираат.
H2020 SC1- BHC-07-2019: Се бараат клинички и истражувачки партнери за проектен конзорциум
Институт, како главен, водечки партнер за проект бара соработници/истражувачки центри/клиники од областа на технологијата за здравје или инжинерство на ткива за да се приклучат кон конзорциумот и да склучат договор за 3-5 годишна истражувачка соработка. 
ЕУРОСТАР- Романско претпријатие бара партнери и развој на модерна менаџмент платформа за лозарство
Романско претпријатие за истражување, развој и иновации од областа на информациските и комуникациските технологии со големо искуство во јавно- финансирани проекти (FP7, Horizon 2020) бара партнери за истражување и развој на модерна менаџмент платформа за лозарство во склоп на проектот Еуростар. 
Француски BigData стартап бара партнери за ХОРИЗОН 2020 повик предлогот „Bid Data Solutions for Energy“
Француска стартап компанија специјализирана во областа на BigData решенија и интелегенција на податоци бара европски партнери за исполнување на конзорциум за Хоризон 2020 повикот „Big Data solutions for Energy“ DT-ICT-11-2019.
 
Се бара партнер за истражувачка соработка во рамките на HORIZON 2020 MSCA Cofund program CoCirculation2 
Универзитет од Турција бара партнери- стипендисти за истражувачка соработка во областите на агрокултура, фармација, медицински и компјутерски науки за истражувачи кои имаат технички вештини за равој на нови научни методи и иновативни прототипи на производи во наведените области.
 
Француски универзитет бара компанија за партнер во проектот Хоризонт 2020 која има експертиза во областа на производство на фотоволтаици, уреди за напојување и сензори
Се бараат мали и средни претпријатија заинтересирани во областа на уреди за напојување/сензори/производство на фотоволтаици кои ќе имаат улога на „end user”- Industrial (MNE) и ќе интегрираат советнички или менаџерски член во управниот одбор на конзорциумот, со цел давање насоки и промоција на циркуларниот економски модел за Галиум.
 
H2020-WIDESPREAD-2018-2020: Твининг - Барање партнери во областите на репродуктивната медицина
Проектот има за цел да го зголеми институционалниот капацитет и да го подигне својот истражувачки профил во областа на развојната биологија, особено експерименталната ембриологија и човечкиот ембрионски развој, биологијата на матичните клетки и регенерацијата на ткивата.
FTI – Fast Track to Innovation Паметно следење, контрола и користење на интерактивен екосистем за подобрување на енергетската ефикасност и економско одржување на средно тежински бродови (SCOUT)
                                                                                                
 ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
 
Се бара координатор и банка за учество во Хоризонт 2020, финансирање на проекти за енергетска ефикасност
Бугарска компанија заедно со партнери од Норвешка, Белгија и Португалија подготвуваат предлог под повикот H2020-LC-SC3-EE-9-2018-2019 "Иновативно финансирање за инвестиции во енергетска ефикасност".  Потребните партнери се: искусен координатор во Хоризонт 2020 и банка која ќе ги провери функционалностите на алатката.
 
Се бара асоцијација за партнер на проект за азбестна мрежна алатка за Европа 
Интернационален конзорциум координиран од италијански универзитет подготвува предлог проект за програмата Хоризонт 2020. Конзорциумот има потреба од партнер како креатори на политики, регионални и национални институцииделовни организации, индустриски здруженија, организации на пациенти, групи за азбестни групи, здруженија за безбедност на работниците и сл. кои би делувале како краен корисник во проектот.
Повик за истражувачка компанија /НВО/ компанија за учество на проект Хоризонт 2020 за претприемачки хабови
Компанија од Босна и Херцеговина специјализирана за социјален и економски бара партнери (МСП, невладини организации, институции за истражување и развој) за аплицирање на проект во рамки на програмата Хоризонт 2020.
Компании со експертиза во изработка на фотоволтаици, уреди за напојување и сензори се бараат за аплицирање на Хоризонт 2020
Француски универзитет има за цел да аплицира како координатор на европски проект кој треба да одговори на предизвикот за ефикасна конверзија на енергија.  Компанијата која ќе се приклучи на проектот треба да има искуство со сензори и фотоволтаици. Компанијата ќе дејствува како краен корисник.
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА