Европски проекти

Се бара координатор и банка за учество во Хоризонт 2020, финансирање на проекти за енергетска ефикасност
Бугарска компанија заедно со партнери од Норвешка, Белгија и Португалија подготвуваат предлог под повикот H2020-LC-SC3-EE-9-2018-2019 "Иновативно финансирање за инвестиции во енергетска ефикасност".  Потребните партнери се: искусен координатор во Хоризонт 2020 и банка која ќе ги провери функционалностите на алатката.
 
Се бара асоцијација за партнер на проект за азбестна мрежна алатка за Европа 
Интернационален конзорциум координиран од италијански универзитет подготвува предлог проект за програмата Хоризонт 2020. Конзорциумот има потреба од партнер како креатори на политики, регионални и национални институцииделовни организации, индустриски здруженија, организации на пациенти, групи за азбестни групи, здруженија за безбедност на работниците и сл. кои би делувале како краен корисник во проектот.
Повик за истражувачка компанија /НВО/ компанија за учество на проект Хоризонт 2020 за претприемачки хабови
Компанија од Босна и Херцеговина специјализирана за социјален и економски бара партнери (МСП, невладини организации, институции за истражување и развој) за аплицирање на проект во рамки на програмата Хоризонт 2020.
Компании со експертиза во изработка на фотоволтаици, уреди за напојување и сензори се бараат за аплицирање на Хоризонт 2020
Француски универзитет има за цел да аплицира како координатор на европски проект кој треба да одговори на предизвикот за ефикасна конверзија на енергија.  Компанијата која ќе се приклучи на проектот треба да има искуство со сензори и фотоволтаици. Компанијата ќе дејствува како краен корисник.
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА