Новости

Оглас за вработување проектен асистент

Фондација за Претприемачки сервис за млади објавува оглас за вработување проектен асистент.

Прочитај повеќе

Дигитално-социјално претприемништво: промени за подобра иднина

4 неделна програма, со која ќе можете да ги преточите социјалните проблеми во бизнис можности, преку практични алатки и техники!

Прочитај повеќе

Тримесечен менаџмент коучинг „Лидерство на 21 век“

Тренинг програма преку која се мобилизираат ресурсите на личноста, главно менаџерите кои носат одлуки, кон позитивно прилагодување на промените и начин на управување кој ќе донесе конкурентска предност во 21 век. Преку поттик и развој на хуманите вештини да се максимизира човечкиот потенцијал во насока на креација и мотивација.

Прочитај повеќе

ОБУКА: ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ НА ДОНАТОРСКИ ПРОЕКТИ

Како правилно да се планираат и имплементираат донаторските проекти? Како правилно се комуницира и известува? Како се менаџираат времето, ресурсите и буџетот?Пријавете се на оваа обука и дознајте повеќе!

Прочитај повеќе

Преку Enterprise Europe Network во Македонија добиен грант за организирање на настан во рамките на "EIT Food Start-Up Awareness Event

Enterprise Europe Network во Македонија овозможува споделување информации и советување, проследување активни настани за поврзување со доверливи меѓународни партнери како и добивање на информации за можностите кои се на располагање за програми и финансирање од страна на Европската унија.

Прочитај повеќе

Категории

Популарни тагови