Обуки

ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ за ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, ИНТЕРНИ и ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ

Обуката се состои од практични работилници кои им овозможуваат на учесниците да ги идентификуваат потребните методи и техники за планирање, имплементација, и спроведување на интерни и екстерни проверки на менаџмент системи, со соодветна компетентност и ефикасност во реализација на истите.

Прочитај повеќе

ОБУКА ЗА GDPR Practitioner и DPO – Certified Data Protection Officer 12-13.03.2020

GDPR (General Data Protection Regulation) е директива, која се однесува на заштита на личните податоци и информации, донесена од Парламентот на Европска Унија (ЕУ) по четиригодишна подготовка и расправа, на 14 Април 2016 година и која се применува од 25.05.2018 година.

Прочитај повеќе

КУРС ЗА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

Графичкиот дизајн претставува визуелна комуникација, уметност која има конкретна задача и цел. Програмата на оваа обука е конкретна, практична и ориентирана кон уметноста и техниката. Целта на оваа програма е поттикнување на креативноста на учесниците и подигнување на нивото на естетика на графичко изразување и изработка на графички решенија.

Прочитај повеќе

Категории

Популарни тагови