Обуки

Мобес квалитет организира интегрирани, акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори

Мобес Квалитет, под акредитација на Exemplar Global oд 04-08 декември 2018, организира интегрирани, акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори.

Прочитај повеќе

ОБУКА ЗА НАПРЕДЕН MICROSOFT EXCEL 2013

Превземете иницијатива! Подигнете ја сопствената продуктивност на повисоко ниво, импресионирајте со вашите деловни резултати преку автоматизирање на комплексни пресметки и станете еден од најбараните и високо платени кадри!

Прочитај повеќе

ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ ЗА МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ

Мобес Квалитет, под акредитација на Exemplar Global oд 07 - 10 јуни во хотел Сити Парк - Скопје, организира интегрирани акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори.

Прочитај повеќе

Категории

Популарни тагови