Онлајн обуки за GDPR и ISO стандарди

ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ
16 – 20.11.2020
 • ISO 9001:2015 – Систем за управување со квалитет
 • ISO 14001:2015 – СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА
 • ISO 45001:2018 – Систем за управување со безбедност и здравје
 • iso 22000:2018 – СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА
 • ISO 27001:2013 – Систем за управување со безбедност на информации
 • ISO 20000-1:2018 – СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО УСЛУГИ
 
ПРИДОБИВКИ:
 • Стекнување на нови и унапредување на постоечките знаења!
 • Имплементација и спроведување на интерни и екстерни проверки на системи за управување, со соодветна компетентност и ефикасност во реализација на истите!
 • Интегрирана обука – разбирање на заедничките барања на повеќе стандарди!
 • Меѓународно признат и акредитиран сертификат од Exemplar Global!
 • За пријава на секој кандидат следува 15% попуст!

ОБУКА ЗА GDPR Practitioner и DPO – Certified Data Protection Officer
19-20.11.2020
 • Темелно разбирање на концептот, целта, содржината и барањата на GDPR;
 • Потребни знаења за успешна имплементација на безбедносни, технички и организациони мерки за заштита на личните податоци, согласно барањата на GDPR;
 • Поврзаност на GDPR со ISO 27001 (ISMS) и ISO22301 (BCM);
 • Разбирање на Упатството за проверка на усогласеност согласно принципите на аудит ISO19011.

Контакт информации:
contact@mobeskvalitet.mk
info@mobeskvalitet.mk
+389(0)2 529 77 05;
+389(0)2 310 36 71;
+389 75 53 10 77

Галерија

КАТЕГОРИИ

Популарни тагови