ОБУКА ЗА GDPR ПРАКТИЧАР И ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Мобес Квaлитет, под акредитација на Exemplar Global од 28.02 – 02.03.2019 година, организира ОБУКА ЗА GDPR ПРАКТИЧАР И ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
 
GDPR (General Data Protection Regulation) е регулатива донесена на ниво на Европска Унија и се однесува на заштита на личните податоци и информации на поединецот.

Обуката која се спроведува согласно програмата за обуки за меѓународно признатата организација Exemplar Global, ќе им овозможи на учесниците:
  • Да се стекнат со практично знаење за успешна имплементација на безбедносни, технички и организациони мерки за заштита на личните податоци врз основа на GDPR;
  • Да ги усовршат своите професионални барања;
  • Да се здобијат со Меѓународно признат сертификат.

Дополнителни информации за обуката можете да добиете на:
02 529 77 05; 02 310 36 71; 075 53 10 77

КАТЕГОРИИ

Популарни тагови