Оглас за вработување 3Д моделирање Архитектонска визуeлизација

Компанијата Синерги Ефектс ДООЕЛ специјализирана за архитектонска визуeлизација има потреба од 1 лице за работа во областа на 3Д моделирање и графичка обработка на 2Д архитектонски основи.
 
Опис на работата
-изработка на дигитални 3Д модели (подготовка за рендер)
-графичка обработка на 2Д основи
-полно работно време
-работа во канцеларија
 
Потребни квалификации
-високо техничко образование
-способност за читање и разбирање на архитектонски планови
-3Д моделирање во една од следниве програми AutoCAD, 3D Max или SketchUp
-графичка обработка на 2Д основи во CorelDRAW или Adobe Illustrator
 
Начин на аплицирање
Испратете кратко CV  и ваше портфолио на следнaта e-mail адресa:
info@synergie-effekte.com
 
Рок на аплицирање
До 20.01.2019 год
 

КАТЕГОРИИ

Популарни тагови