Дата: 01.03.2021 – 19.03.2021
 
 
Регистрирајте се и учествувајте во 3 недела програма дел на BIOKET со различни активности кои вклучуваат:
 • Сесии за работа во групи
 • Иновациски тури
 • Работилници
 • Дигитални штандови за средби и размена на идеи со изложувачи
 • Онлајн конференции
 • Виртуелни б2б состаноци
 
За кого е наменет овој настан:
 • Производители на био-базирани производи
 • Компании кои работат со хемиски производи
 • Биотехнички компании
 • Добавувачи на суровини
 • Инженерски компании
 • Производители на опрема
 • Центри за истражување и развој и технички центри
 • Универзитети
Зошто да учествувате:
 • Проширете ја вашата меѓународна соработка
 • Запознајте потенцијални деловни партнери
 • Иницирајте прекугранични контакти и соработки
 • Пред-договорени 30-минутни состаноци
 
 
Како да се регистрирате: https://bioket-2021.b2match.io/  
Состаноците ќе се одржуваат виртуелно и ќе бидат договорени однапред преку оваа веб-страница.  
 

Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 3108891