BOTR20170926001
Турска компанија со повеќе од 20 години искуство во областа нуди сурови и обоени 100% памучни предива од Ne 6 до Ne 60 - отворен крај, картонски, чешлани (компактни) со една или повеќе нишки. Каталогот на производи има 240 бои со можност за постигнување на нови бои во својата лабараторија, по потреба или желба на клиентот. Памучните предива може да се употребуваат во различни сектори.

Со цел проширување на базата на клиенти и на нови пазари, се бараат дистрибутери кои имаат веќе постоечко искуство во областа и интернационалната соработка.
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Тел: +389 (0) 2 3108891