ДАТА: 04-08 мај 2020 
ЛОКАЦИЈА: Виртуелен настан за вмрежување: https://textile-connect-2020.b2match.io/

Што претставува овој настан?
Textile Connect е онлајн платформа која ги поврзува компаниите/дизајнерите во потрага по производствени партнери со производители, даватели на услуги и добавувачи во индустријата за текстил и обувки. Помеѓу 4-8 мај 2020 ќе сте во можност да учествувате во виртуелни состаноци со избрани купувачи директно преку користењето на оваа онлајн платформа.
 
Кои се купувачи?
Ќе учествуваат 21 купувачи, а нивниот список може да го погледнете на следниот линк http://textile-connect-2020.b2match.io/ со подетални информации за нив. Можете ли да го понудите она што го бараат? Ова е онлајн настан за вмрежување кој ќе организира состаноци на купувачи и добавувачи.
 
Како може да се учествува?
Учеството на настанот не се наплаќа, а регистрацијата се врши преку следниот линк: http://textile-connect-2020.b2match.io/

Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 3108891