TOES20180727001

МСП од Шпанија , активен во областите на виртуелната реалност и паметните облека, разви нов иновативен пакет за виртуелната реалност за слепите лица и лицата со оштетен вид - не со слушалки, туку со еден пар на паметни ракавици. Овозможува слепите да гледаат 'обликот на 3D виртуелниот објект следејќи ги вибрациите добиени преку ракавиците.Тие се заинтересирани за комерцијални договори со техничка помош со крајните корисници или техничка соработка за заедничко искористување и дисеминација
 
Како работи
 
         - Поставување
Кога виртуелната рака го допира 3D објект, технологијата го идентификува и испраќа повратни информации до ракавиците во форма на вибрации.
 
        - Искуство
Слепиот може да го види 3D-дигиталниот објект со свои раце, идентификувајќи ја обемот, формата и текстурата на површината веднаш по вибрациите што ги добиваат преку ракавиците.
     
       - Објектот е во виртуелен простор, а слепото лице може да ги истражи и препознае глобалните или дури и малите детали на дигиталниот објект.
 
Шпанските МСП се заинтересирани за неколку видови партнерства. Овие ќе бидат преговарани според интересот:
 
  • Комерцијални договори со техничка помош се бараат со музеи, менаџери за културно наследство, фондации, инвеститори или технолошки компании поврзани со активности на културно наследство.
 
  • Техничка соработка се бара со технолошки препродавачи или деловни програмери во поглед на заедничка експлоатација и надградба на технологијата, како и дисеминација.
 
 
За повеќе информации контактирајте:
Александар Филипоски
Email: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Phone: +389 (0) 2 3108891