Датум: 4 јули 2019                   Локација: Солун, Грција
Со цел промоција и поддршка на т.н „чиста енергија“ за острови, партнерите на проектот Smart Island Energy System (SMILE) и Enterprise Europe Network го организираат настанот за вмрежување - SMILE2MATCH каде ќе се соберат бизниси, истражувачи и владини институции кои активно работат за креирање на одржливи острови.

Настанот ќе понуди можности за:
 
  • Презентирање на know-how и иновативни технологии
  • Пронаоѓање иновативни решенија
  • Запознавање потенцијални соработници и парнери за европски проекти за истражување и развој
  • Воспоставување интернационална поврзаност

Главни теми на интерес:
 
  • Производство на обновлива енергија
  • Паметни мрежи
  • Електрична мобилност
  • Решенија за складирање на енергија

Учеството на настанот е бесплатно.

Регистрација: https://smile2match.b2match.io/

Краен рок: 2 јули 2019
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Тел: +389 (0) 2 3108891