Датум: 13.11.2018- 14.11.2018  место: Барселона
 

ACCIÓ агенцијата за поддршка на бизниси при владата на Каталонија во соработка со Enterprise Europe Network го организираат новото издание на брокерскиот настан Smart City.

Настанот ќе се состои од 20 минутни еден-на-еден претходно закажани состаноци каде организациите ќе имаат шанса да ги истражат потенцијалните бизнис и технолошки можности за соработка со компании од целиот свет.

Целта на настанот „Smart City brokerage event 2018“ е да им помогне на малите и средни претпријатија, стартап компании, претприемачи, универзитети, истражувачки групи, корпорации, институции и градови во пронаоѓањето на интернационални партнери за развивање на производи, производствени и договори за лиценцирање, заеднички вложувања или други типови на партнерство.

Учесници од Smart City Expo World Congress, iWater и Smart Mobility World Congress се добредојдени. Искористете ја можноста за соработка со интернационални организации, воспоставете контакти и изградете продуктивни врски со цел да ги исполните вашите идни иновативни проекти и бизнис цели.

Како да учествувате:
Регистрирај се најдоцна до 30 октомври и приложете кооперативен профил со опис на вашата понуда или барање.
https://smartcity2018.b2match.io/
 
Александар Филипоски
Email: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Phone: +389 (0) 2 3108891