BOES20220323035

Компанијата разви BEMP (Платформа за управување со енергија BigDa), која ја комбинира експертизата во енергетските прогнози со моќта на IoT, Big Data и AI. BEMP е платформа која им овозможува на компаниите да ја следат и оптимизираат нивната потрошувачка на енергија грануларно и сеопфатно, вклучувајќи електрична енергија, гас и вода. BEMP им помага на индустриите да донесат паметни енергетски одлуки базирани на податоци. Тие се сојузникот кој што им помага на  компаниите да ја намалат нивната енергетска зависност.

Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk 
Телефон: +389 (0) 2 3108891