RDTR20190121001
Турска компанија подготвува предлог за EUREKA проект за развој на нова технологија за далечинско контролирање на кошници со пчели со помош на апликација на паметен телефон.

Компанијата веќе соработува со турски универзитет и бара партнери за развој на:
 
  • 1 партнер за „cloud“ систем за IoT, како и IOS и / или Android телефонски апликации и
  • 1 партнер/произведувач на лекови против/подобрување на алтернативните третмани за „Varroa mites“.
 
Времетраењето на проектот е 24 месеци. Поднесувањето на проектот е во текот на целата година, но конзорциумот се надева на финална достава до крајот на април 2019 година.
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Тел: +389 (0) 2 3108891