BODE20190327001
Германско МСП специјализирано за имунолошко-онколошка дијагностика нуди иновативно и патентирано решение за преглед- крвна анализа со цел рано откривање на рак предизвикан од ХПВ. Оваа ин-витро дијагностика овозможува скрининг на целото тело во само неколку минути,преку една капка крв и е првата комерцијално достапна метода за специјализиран преглед за карциноми предизвикани од ХПВ.

Со цел комерцијализација на производот, се бараат европски партнери со кои ќе биде склучен договор за дистрибуција и ги исполнува следните критериуми:
 
  • компанија од областа на дистрибуцијата на медицинска дијагностика,
  • постоечки систем за менаџмент на квалитет,
  • искуство со ХПВ дијагностика и сексуално преносливи болести,
  • поврзаност до научници/лидери од областа на медицината и образованието
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Тел: +389 (0) 2 3108891