BRGR20190227001
Грчка компанија нуди иновативни дигитални решенија (унифицирана комуникација,  мрежни и cloud computing решенија) за овозможување на ефективна комуникација помеѓу клиенти, добавувачи и партнери, помеѓу колеги низ различни локации како и one-stop услуги како консултирање и дизајн на проектен менаџмент, инсталација и поддршка во процесот.
Се бараат партнери за долгорочна соработка- компании кои нудат дигитални решенија и се во можност да креираат апликации, платформи, хардвер и софтвер со цел да му се понудат на интернационалниот и грчкиот пазар нови дигитални решенија.
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Тел: +389 (0) 2 3108891