TRMK20170216001
 
Македонско претпријатие кое повеќе од 30 години е на пазарот за органско производство бара партнер за технолошка поддршка на инвестицијата во делот на земјоделските и еколошките производи.
 
Инвестицијата ќе биде наменета за обезбедување на опрема потребна за комплетирање на производната линија: Сушач со ротационо движење, за средно сушење на суровини со потребен капацитет  од 3000кг/час сув материјал,  влага од 18-22% и гранулација на материјал за сушење од 0 -20мм; Горилник; Филтри за отстранување на прашина од машината за сушење; Лифтови и транспортни ленти; Мил (со боцки) за мелење на суви материјали во микронска гранулација; Машина за пакување на крајните производи.
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk
Тел: +389 (0) 2 3108891