BRRO20191003001
 
Романска компанија специјализирана за производство на широк асортиман на ролетни и завеси одговарајќи на барањата на различни индустрии, вклучително и образование, здравствена заштита, угостителство и сл. Компанијата е заинтересирана за идентификување на нови меѓународни деловни партнери кои можат да обезбедат ткаенини за производство на ролетни и завеси во затворен и отворен простор. Соработката ќе се заснова на договор за производство или  снабдување.
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 3108891