BORO20190423002
Романска издавачка компанија со фокус на издавање едукативни книги со позитивни пораки наменети за деца од 0-8 години бара парнери за дистрибуција, заедничко издаваштво и превод од Романски на јазикот на таргетираните маркети и земји. Соработката со партнерите ќе биде регулирана преку договор за дистрибуција и договор за лиценцирање.

Потенцијалните партнери заинтересирани за дистрибуција е потребно да имаат искуство во дистрибуцијата на книги за деца и да имаат веќе постоечка мрежа на книжари, центри за знаење и библиотеки за деца. Страните заинтересирани за договор за лиценцирање треба да бидат во можност да овозможат преведувачки сервис од Романски во јазикот на таргетираната земја.
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Тел: +389 (0) 2 3108891