BRRO20200423001
 
Полска компанија која настапува како комерцијален агент е специјализирана за воведување на нови видови производи на домашниот пазар и овозможува нивна продажба. Дополнително, компанијата обезбедува широк спектар на услуги насочени кон развој на продажбата и проширување на пазарот преку маркетинг и развој на производи.
 
Компанијата нуди продажни посреднички услуги, услуги за клиенти и целосен опсег на услуги за развој на пазарот и производот на полскиот пазар. Компанијата има широк спектар на контакти со трговци на големо и пристап до платформи за е-трговија и е во состојба да обезбеди услуги на експерти за маркетинг, финансии, транспорт и право.
 
Компанијата нуди помош при креирање и имплементација на стратегии за воведување нови производи на полскиот пазар, застапување на клиенти, барање клиенти, управување со услуги на клиенти, подготовка и водење на преговори во име на своите клиенти, посреднички услуги, организација на локални канцеларии и продажни структури, креирање и имплементација на маркетинг стратегии, поддршка на логистика, царина и правни процеси.
 
Компанијата се фокусира на категории поврзани со директна и индиректна продажба и поддршка на развојот на пазарот на индустриски производи и решенија од следните области: автомобилска, медицинска, храна, итн.
 
Компанијата е подготвена да дејствува како комерцијална агенција за странски компании заинтересирани за влез на полскиот пазар со своите производи.
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 3108891