BORO20220930006
Романската агенција за регрутирање им помага на ИТ организациите (и новоформираните и скали) да го развијат својот бизнис. Главниот фокус на компанијата од Трансилванија е идентификување на потенцијални клиенти, развој на деловни врски и изнаоѓање нови проекти за нивните партнери. Компанијата бара меѓународни партнери според комерцијални и аутсорсинг договори.
 
Соодветни партнери се старт-ап компании, етаблирани компании (како мали и средни претпријатија или големи компании), кои работат во развој на ИТ кои се заинтересирани за професионални решенија за регрутирање, според комерцијални и аутсорсинг договори. Партнерите треба да ги обезбедат сите барања за регрутирање и треба да бидат вклучени во процесот на развој.
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk 
Телефон: +389 (0) 2 3108891