BRRO20171129001
Романска компанија лоцирана во Југо-источна Романија и една од најзначајните произведувачи и преработувачи на мед која произведува, пакува и дистрибуира различни видови на мед, бара добавувачи или директни произведувачи на мед.

Бараниот партнер треба да има знаење за пазарот за мед и да се добавувачи/ произведувачи на канти мед кои сакаат долгорочна соработка во рамките на договор за услуги за дистрибуција. Медот мора да биде природен, без антибиотици, презервативи и генетски модифицирани организми, според сите стандарди на Европската Унија.

Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Тел: +389 (0) 2 3108891