BORO20221221008

Романската компанија, специјализирана за планирање на решенија на претпријатијата и софтверско инженерство има експертиза да обезбеди софтверски решенија како услуга, софтвер и развој на решенија. Компанијата е SAP партнер за Build Edge. Компанијата бара соработка со партнери во рамките на договори за аутсорсинг и/или под договори.
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk 
Телефон: +389 (0) 2 3108891