BORO20171026002
Романски производител на електронски уреди и опрема за електрични возила, индустриски апликации и системи за греење, вентилација и климатизација за железнички погони и вагони ги нуди своите производствени услуги во рамките на договор за соработка.

Компанијата е заинтересирана за проширување на палетата на своите производи, зголемување на бизнисот и идно проширување на нови, странски пазари преку продажба на своите производи на партнери кои бараат произведувачи на електронска и електрична опрема со нарачка. Бараниот партнер за долгорочна соработка е компанија од индустријата која има потреба од понудените производи, без разлика на земјата на потекло.
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Тел: +389 (0) 2 3108891