BORO20230131003

Романска компанија нуди комплетни услуги за производство на метали за производство на индустриски машини, метални компоненти и подкомпоненти. Фирмата ги завршува висококвалитетните нарачки навремено и флексибилно. Со цел да го прошири своето портфолио на клиенти, компанијата бара меѓународни деловни партнери според комерцијални договори или договори за добавувачи. Романската компанија е основана во 2016 година кога почна да нуди индустриски услуги за пескарење и бојадисување. Со постојана желба да го подобри и прошири опсегот на обезбедени услуги, во 2022 година компанијата заврши неколку инвестиции што доведоа до додавање на нова производна област, нова опрема и способност на компанијата да нуди комплетни услуги за производство на метали.

Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk 
Телефон: +389 (0) 2 3108891