Реф. број - RDBA20171108001
 
Компанија од Босна и Херцеговина специјализирана за социјален и економски бара партнери (МСП, невладини организации, институции за истражување и развој) за аплицирање на проект во рамки на програмата Хоризонт 2020.
 
Главната цел на проектот е развој на иновации за промовирање на културното наследство во историски урбани области и културни предели. Партнерските организации треба да имаат експертиза за културно-историски иновации, претприемништво, климатски и еколошки проекти.
 
Повик: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
aleksandar.filiposki@yes.org.mk