BRPL20190402002
Полска компанија произведува и продава ексклузивни high-end звучници со одличен квалитет на звук и софистициран дизајн. Понудата на компанијата вклучува звучници со широк спектар на дизајни, од модели во антички форми до футуристички модели, изработени од различен вид на материјали како дрво, камен и стакло.

Со цел воспоставување соработка за производство, компанијата бара партнер од столарската и металната индустрија со соодветна опрема и машинерија која гарантира висок квалитет на изработка. Партнер-компанијата ќе биде задолжена за производство на куќишта за звучници од различни материјали како дрво, стакло и метал со висок квалитет и прецизна изработка. Полската компанија е заинтересирана и за договор за заедничко вложување со производствениот партнер со цел заедничка соработка за дизајн и реализација.  
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Тел: +389 (0) 2 3108891