BOPL20161107001
 
Mаркетинг компанија основана во 2014 година од Полска нуди широк спектар на рекламни услуги: графички дизајн, видео продукција, 3D графика, фотографија, печатење. Претпријатието има сопствени капацитети за печатење, така што услугите се изведуваат без одлагање и по конкурентни цени. Компанијата може брзо да одговори на барањата на клиентите со прилагоден пристап. Компанијата е заинтересирана да склучи договор за соработка за производство, реципрочно производство или договор за услуги.
 
Услугите поврзани со графичкиот дизајн вклучуваат подготовка на корпоративен идентитет, каталози и брошури со производи, рекламни уреди, пакување и етикетирање, визуелизација на производи и внатрешни работи и сè друго што може да биде графички дизајнирано и отпечатено. Покрај тоа, компанијата има искуство во видео маркетинг и може да подготвува анимации, видео клипови, телевизиски реклами и социјални клипови за употреба во национални и меѓународни кампањи. Предност на компанијата се сопствени печатарски капацитети кои гарантираат брза испорака на услуги по разумни цени.
 
Лице за контакт:
Емилија Митевска
еmilija.mitevska@mir.org.mk
T: +389 (0) 2 3108 891