BOIT20190221002
Модна компанија од северна Италија која произведува своја линија на облека но и произведува облека за други бара парнери за два вида на соработка: дизајнери и останати заинтересирани кои имаат потреба од произведувач на облека и дистрибутери кои ќе ја претставуваат сопствената линија на облека на компанијата.
Заинтересираните дистрибутери со кои ќе се склучи договор за дистрибуција е потребно да имаат развиена мрежа на контакти во модниот и текстилниот сектор. Партнерите со кои ке се воспостави договор за производство ќе добијат и помош за дизајн, консултации и услуги за производство од стручниот тим на компанијата.
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Тел: +389 (0) 2 3108891