ДАТА: 07 мај 2020 
ЛОКАЦИЈА: Виртуелен настан за вмрежување преку онлајн платформа: https://ketgate-central-europe-brokerage-event.b2match.io/


По повод официјалното започнување на мрежата KETGATE, се покануваат сите мали и средни претпријатија (МСП) и истражувачки и технолошки организации кои бараат соодветно истражување и/или индустриски партнер да ги истражат можностите за соработка преку учество на овој настан.
Деловните субјекти можат да се стекнат со конкурентност, па дури и да влезат на нови пазари, додека пак истражувачките и технолошките организации може да генерираат приход (било да е тоа финансиски, академски престиж или поврзани истражувања) од знаењето кое го поседуваат.
 
За таа цел, KETGATE и Enterprise Europe Network (EEN) го организираат овој виртуелен б2б настан за вмрежување. Идејата е дека малите и средните претпријатија и истражувачки и технолошки организации ќе имаат можност да склучат  договори за соработка.
 
Ќе се одржат различни сесии на претходно договорени состаноци, каде претставниците на МСП и истражувачки и технолошки организации ќе имаат 30 минути да се запознаат и да разговараат за можностите за трансфер на технологија.
 
Како може да се учествува?
Учеството на настанот не се наплаќа, а регистрацијата се врши преку следниот линк: https://ketgate-central-europe-brokerage-event.b2match.io/

Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 3108891