Дата: 27 август 2019     Локација: Лвив, Украина
 
Главна цел на овој настан е да ги поддржи иновативните организации, технолошките паркови и стартапи во процесот на мрежно поврзување, истакнувајќи и споделувајќи нови иновативни идеи, зголемување на соработката меѓу науката и малите и средните претпријатија.
Овaa најголема меѓународна конференција „Нанотехнологија и наноматеријали" (NANO-2019), ќе собере околу 800 учесници од повеќе од 25 земји од светот.
 
Програмата на настанот е во 4 тематски блокови:
 
  1. Средби со инвеститори и потенцијални партнери
  2. Дискусии: „Future EC Programmes after 2021 year“ и Mеѓународна пракса
  3. Презентации на успешни приказни
  4. Конкурс за избор на најдобра иновација - 2019 година!
 
Повеќе за настанот може да најдете на:  https://brokerage-event-innovation-2019.b2match.io/
Учеството на настанот не се наплаќа со претходно закажување на b2b средби.
 
Контакт лице:
Емилија Митевска
емаил: emilija.mitevska@mir.org.mk
тел: +389 (0) 2 3103674