BOLT20220414005
Литванската консултантска компанија е вклучена во сертификација и консултантски услуги за процеси на рециклирање пластика и производство на производи од/со рециклирани материјали. Компанијата е акредитиран аудитор за EuCertPlast и RecyClass. Бара потенцијални партнери (рециклирачи на пластичен отпад и производители на пластични производи од/со рециклирани материјали), а нуди соработка според комерцијалниот договор.
 
Потенцијални партнери може да бидат и други консултантски компании кои обезбедуваат поврзани услуги за горенаведените компании.
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk 
Телефон: +389 (0) 2 3108891