BRBA20181120001
 
Семејна компанија од Босна и Херцеговина која е на пазарот веќе 23 години со своите технички системи за безбедност, има обезбедено  голем број на објекти во многу градови во Босна и Херцеговина (Бијелина, Бања Лука, Зворник, Сараево и други помали градови).
 
Денес таа ја зазема водечката позиција во регионот во услуги за обезбедување. Во 1997 година, компанијата започна да дистрибуира производството на автомобилски аларми, како и дистрибуција на аларм за видео и интерфон на европските производители. Компанијата работи и  со сервисирање на клими за автомобили.
Од 1999 година компанијата стана овластен дистрибутер и давател на услуги за многу познат бренд за климатизација за поширокиот регион Бијелина.
 
Компанијата моментно бара добавувачи и производители за следниве производи:
  • Аларми за автомобили
  • Аларми за објекти
  • Видео Надзор
  • Системи за алармен пожар
  • Системи за климатизација.
 
Компанијата е заинтересирана за  договор за дистрибуција. Компанијата на тој начин бара деловни партнери или дистрибутери на споменатите производи да склучуваат договори за дистрибутивни услуги. Можниот договор ќе го дефинира взаемниот интерес на обете страни.
 

Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 3108891