BRFR20210916001


Француска жена претприемач имала солидно искуство во голема луксузна куќа како производител на кожни производи. Во 2019 година започнала со сопствена дејност врз основа на еко-одговорност, како дизајнер и производител на кожни производи и накит за мажи и жени. Со цел да ги диверзифицира своите креации, таа моментално бара нови добавувачи на растителна кожа, плута или целулоза во ролни во повеќе бои. Се бараат договори со добавувачи со долгорочни партнери кои нудат квалитетни и еколошки производи.
Колекциите се наменети за мажи и жени, парчињата се уникатни или во мали серии. Како дел од производствениот процес, дизајнерот посветува најголемо внимание на изборот на материјали, монтажата, шиењето и завршетоците на секој елемент. Конечно, користи и најмал пад за да најде решенија и да претстави различни предмети од чанта до додаток за одржливо производство. Колекцијата ја комплетира и декоративната палета. Сите предмети се произведени во нејзината работилница во Франција.
Француската компанија бара алтернативи за животинската кожа, која исто така мора да биде отпорна и еко-одговорна без нафтени продукти (без полиестер) и да биде биоразградлива:
- Растителни влакна
-Плута
- Целулоза
Материјалите мора да бидат во ролни во мали количини и во повеќе бои. Француската компанија бара партнери кои обезбедуваат такви еколошки производи според договори за добавувачи.
 

  
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk 
Телефон: +389 (0) 2 3108891