BOIL20221109003
Компанијата специјализирана во развој на практики за финансиски менаџмент на клауд услугите (FinOPs) нуди уникатна SaaS платформа базирана на вештачка интелигенција која овозможува намалени трошоци и ефикасно управување на клауд услугите. Заинтересирана е деловна соработка со компании и организации кои нудат консултантски услуги во технолошката индустрија.
 
Од потенцијалните партнери се очекува да имаат голема база на клиенти во различни индустрии кои би биле заинтересирани FinOPs решението да го додадат во нивното портфолио на услуги.
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk 
Телефон: +389 (0) 2 3108891