BOTR20231025016
Компанијата нуди сопствени ИТ решенија и консултантски услуги од 2008 година, а од 2014 година започнува со развој и имплементација на софтвер за потребите на индустријата за железо и челик. Заинтересирана е за воспоставување силни деловни партнерства и клиенти во Европа.
 
Компанијата ги нуди своите услуги на компании од наведената индустрија. Дополнително, компанијата е заинтересирана за деловна соработка и со партнери-посредници кои можат да ги поврзат со индустриските клиенти и да помогнат во спроведувањето на самите дигитални решенија.
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk 
Телефон: +389 (0) 2 3108891