Датум: 22.02.2019  Локација: Левен, Белгија
 
Истражувачката заедница за природни науки во Фландрија ги поканува сите интернационални истражувачи и компании на настанот „Life- On- Chip”, наменет за поттикнување на иновативната соработка меѓу медицинските технологии, био-технологиите и регенеративната медицина.  

Во рамките на конференцијата, Enterprise Europe Network го организира В2В настанот наменет за Business-to-Business како и Science-to-Business средби и поврзувања.
Целта на настанот е интернационално поврзување во крос- дисциплинарниот домен и помош за започнување на бизниси и воспоставување соработки за кооперативни развојно- истражувачки проекти.

Повеќе информации за настанот: https://lifeonchip.b2match.io/
Крен рок за регистрација: 22 Февруари 2019

Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk
Тел: +389 (0) 2 3108891