BRHR20190426001
Компанија од Хрватска која произведува и дистрибуира метални производи ги нуди своите услуги во експорт-импорт бизнисот, големопродажбата и посредништвото на перспективни партнери од Европа и пошироко.
Се бараат професионални и искусни клиенти кои компанијата од Хрватска би ги претставувала преку продажба на нивните производи со што ќе се прошири палетата на продажни производи.
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Тел: +389 (0) 2 3108891