BRNL20210618001

Холандскиот дизајнер на дрвени едукативни играчки бара производител во Европа што ќе може да произведува дрвени играчки со ознака CE за деца на возраст од 6-10 години. Потенцијалните производители можат да очекуваат долгорочна соработка за испорака/снабдување на дрвените играчки.
 
Целта на едукативната кутија е да им овозможи на децата да ја искусат логичката структура на системот на сообраќајни знаци. На овој начин, тие повеќе не мора да ги меморираат значењата, но децата ги играат автоматски значењата на категориите знаци на разигран начин. Кутијата се продава преку веб-продавницата за дизајнери или директно до училиштата. Главните пазари во моментов се Холандија и Белгија, но новите европски пазари покажуваат интерес за производот.
 
Холандските МСП бараат етаблирани производители со искуство во производство на дрвени играчки. Потенцијалните производители можат да очекуваат долгорочна соработка, преку воспоставување на договор за производство.
 
Производителот треба да ги има сите потребни сертификати, а холандскиот дизајнер е отворен за дијалог за оптимизација на материјалот. Холандската компанија ќе биде одговорна за пакувањето на производите.
  
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk 
Телефон: +389 (0) 2 3108891