BRGR20190405001
Грчка компанија за дизајн и производство на мебел за домови, хотели и јахти со висок квалитет бара соработка со набавувачи на сурови материјали- буково дрво од Балканот и пена за тапацирање од Италија која ќе биде регулирана со договор за дистрибуција.
Понудата на компанијата се состои од мебел дизајниран по желба, наменет за продажни места, компании, хотели, внатрешни дизајнери од националниот и интернационалниот пазар.
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Тел: +389 (0) 2 3108891