BODE20220426028

Германската компанија разви мобилно решение засновано на контејнери за ефикасно отстранување на микропластичните честички од отпадните води - целосно без технологија за филтрирање. Иновативната технологија е инсталирана во стандардни транспортни контејнери. Мобилните решенија се многу флексибилни и затоа може лесно да се монтираат во која било станица за третман на отпадни води. На овој начин, и постоечките и новоизградените пречистителни станици за вода и отпадни води може да се оптимизираат и модернизираат ширум светот.

Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk 
Телефон: +389 (0) 2 3108891