BRDE20200723001
 
Германски производител на производи наменети за користење во спа, бањи и хотели разви повеќекратни спа-влечки направени од природни влакна. Компанијата бара професионален партнер во областа на текстилната индустрија за производство на хотелски влечки, кој може да понуди различни технологии за производство и прилагодување на влечки за крајниот клиент. Вид на договор за партнерство може да биде договор за производство или  подизведувач.
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 3108891