Датум: 06 март 2019   Локација: Лондон, Велика Британија

Enterprise Europe Network на 6 март 2019 год. го организира бесплатниот настан за вмрежување „FutureBuild Matchmaking 2019“ наменет за потенцијалните партнери (посетители и изложувачи) да се вмрежат и пронајдат британски и интернационални можности за соработка во полето на градежништвото, енергетска ефикасност на градби, материјали, урбана инфраструктура, рециклирање и др.

Одлична можност за набавувачи, контрактори и дистрибутери да откријат нови и иновативни производи и услуги од интернационалниот пазар како и за произведувачи, под-изведувачи или вршители на услуги да запознаат професионалци од градежништвото како: архитекти, контрактори, дистрибутери, истражувачки центри, универзитети и сл.

Краен рок за регистрација: 01 март 2019
Повеќе информации и регистрација: https://futurebuildmatchmaking2019.b2match.io/
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk
Тел: +389 (0) 2 3108891