BRFR20161208001

Франциско-Карипски “West Indies” моден дизајнер и дистрибутер на облека и модни додатоци за жени бара партнер- текстилни произведувачи или трговци за соработка.
Бараниот партнер за соработка е мало или средно текстилно претпријатие кое произведува текстил за облека и чија задача ќе биде производство на материјали за торби. Соработката ќе биде регулирана со производствен договор за дизајнирање на облека.

Компанијата е заинтересирана за конкретниве материјали за торби (ролови материјали):
 
  • Торби од јута 270 g/m2, 250 m за 500 торби
  • Памучно платно 120/250 g/m2, 10.5 m за 18 торби  
  • Памучно етно платно  254 g/m2,  10.5 m за 18 торби 
  • Памучно платно  120/250 g/m2,  10.5 m за 18 торби  
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Тел: +389 (0) 2 3108891