Француски производител има развиено опрема за тестирање текстил која им помага на компаниите да интегрираат технички текстил. Оваа опрема наоѓа примена во многу сектори како аеронаутика, автомобилски, мода и безбедност.
Компанија сака да воспостави трговски партнерства со компании кои се занимаваат со тестирање и калибрација за исполнување на европските и меѓународните стандарди. Компанијата е потрага по трговски посредници кои имаат воспоставено контакти со лаборатории и/или оддели за истражување и развој во компании од веќе споменатите сектори.
Контакт лице – Александар Филипоски (aleksandar.filiposki@yes.org.mk) 
(Реф. Број BOFR20161213001)