RDTR20181226002

Проектот „Designing a Virtual Internship Platform“ има за цел да развие виртуелна платформа која би била корисна дигитална алатка за барање работа како и поддршка на студентите  да се здобијат со клучните способности и вештини кои се потребни на вистинскиот пазар на трудот и искуство пред да дипломираат.

Конзорциум од 8 организации бара 2 европски универзитети кои се заинтересирани да испратат свои студенти на пракса и 2 фирми кои би прифатиле физички или виртуелни практиканти.

Траење на проект: 24 месеци
Земја на потекло:  Турција
Рок за испраќање на проектна апликација: 28 февруари 2019
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk
Тел: +389 (0) 2 3108891