Датум: 17 јануари 2019     Место: Болзано, Италија

Првото издание на „Cross- Industry Innovation Forum Südtirol 2019“ ќе се одржи на 17ти јануари 2019 во новиот центар за иновации „NOI Techpark “во Болзано, Италија.
Форумот ќе се фокусира на технолошките визии и решенија, меѓу- секторските можности и раст на маркетот за одржлив градежен сектор, новите- дигитални бизнис модели за производствени компании и роботика на индустрискиот сектор. Компании од областа Јужен Тирол во Болзано и надворешноста ќе ги претстават своите најдобри практики и искуства од напорите за меѓу-секторска соработка.

Покрај тоа ќе бидат организирани и работилници помеѓу компаниите и експертите по кои што ќе следуваат ЕЕN matchmaking сесии со можност за меѓусебно вмрежување. Сите компании со фокус на меѓу-секторската соработка и пораст се поканети да учествуваат.

Краен рок за регистрација: 11 јануари 2019
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
тел: +389 (0) 2 3108891