BOME20210125001

Компанија од Црна Гора е производител на сопствени играчки од дрво и сувенири од пена. Дрвени играчки за деца се дел од брендираната колекција која се состои од персонализирана локомотива и вагони и украсни кутии за излози на возови. Играчките се произведуваат од квалитетно дрво што е безбедно за луѓето. Компанијата бара партнери според договори за застапување и дистрибутивни услуги со цел да ја прошири својата меѓународна мрежа.
 
Играчките се произведуваат од квалитетно дрво, како и лакови на вода, потполно безбедни за луѓето. Играчките може да се персонализираат според потребата на клиентот - отпечатени или врежани со натписи или со посебни карактери. Дрвените играчки се состојат од локомотиви поврзани со возови со букви, броеви и знаци. Возовите исто така можат да бидат опремени со знамиња или симбол на одреден град, што го прави интересен сувенир. Комплет возови може да бидат места на начин да се поттикне креативноста и имагинацијата кај децата и возрасните.
  
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk 
Телефон: +389 (0) 2 3108891