BOBG20160225002
 
Компанија од Бугарија нуди услуги за проектен менаџмент, мониторинг, сервиси за евалуација и техничка експертиза (целосен период на проект) за проекти финансирани од Европската Унија. Дел од услугите кои се нудат се:
 
  • Техничка експертиза и искуство со FP6, FP7, IEE, CIP, OP, ALTENER, DEFRA, FCO и др;
  • Брзи и точни решенија на клучни фази и задачи од проектот;
  • Целосна одговорност кон резултати од проектот во согласност со предлог-проектот, програмата за финансирање и средствата на компанијата;
  • Проектен менаџмент,  внимателно планирање и мониторинг на ресурси, рокови и резултати и евалуација;
 
Се бараат нови, долгорочни партнери со заеднички интереси за соработка под одредени услови на одредени ЕУ проекти :
 
  • Outsourcing илои subcontracting договор
  • Service agreement или друг тип на соработка може да бидат предмет на дискусија
  • Дигитални маркетинг агенции/маркетинг ориентирани софтверски куќи/консултациски агенции за искуство на клиенти
  • Можност за партнерство на истражувачко-развојни проекти
 
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk
Тел: +389 (0) 2 3108891